Saltar al contenido
DRET DE SUCCESSIONS
Som un despatx expert en dret successori. Coneixem la legislació vigent i l’apliquem a cada cas concret obtenint un servei totalment professional i àgil.
Resolem satisfactòriament qualsevol problema que es pugui presentar, tant a l’inici del procediment com en les operacions relacionades (vegi la nostra especialitat en Dret Immobiliari i Dret Fiscal).

– Redacció de Testaments, Voluntats Anticipades i Pactes Successoris.
– Assessorament en matèria de dret successori: declaració d’hereus, acceptació i partició d’herència, llegats, legítimes, pactes successoris, particions de herència, etc.
– Assessorament en la gestió del patrimoni hereditari: declaració de obra, divisió horitzontal, compravenda, donacions, etc. (vegi Dret immobiliari)
– Impost de Successions i Donacions (vegi Dret Fiscal).
– Procediments judicials d’herències.
– Mediacions i negociacions familiars en l’àmbit hereditari.