Saltar al contenido
DRET MERCANTIL I SOCIETARI
Assessorament, direcció i gestió d’empreses i particulars en totes les àrees de la pràctica mercantil i dret societari.  
Des de l’inici, busquem la figura jurídica que millor beneficiarà al nostre client, tant sigui la adquisició per compra o amb la constitució d’una nova societat; durant la vida de l’empresa, aconsellant la manera de realitzar els canvis necessaris per a la societat; i fins al final, realitzant dissolucions i liquidacions de societats.
També acompanyem a aquelles empreses o particulars emprenedors que tinguin una idea que vulguin desenvolupar.

– Redacció, Assessorament i interpretació de contractes de tot tipus.
– Actes
– Constitució de societats
– Reclamació de quantitats
– Modificacions estatutàries.
– Compravenda de participacions socials, accions i empreses.
– Concurs de creditors.
– Marques i patents.
– Dissolució i liquidació de societats.