Saltar al contenido
DRET IMMOBILIARI
Despatx especialitzat en dret immobiliari. Assessorament jurídic en operacions de transmissions d’immobles, arrendament, i modificacions de finques. El nostre despatx trobarà la solució per a qualsevol problema en el que tingui com a objecte principal una finca urbana o rústica.

– Redacció de contractes de compravenda i arrendaments. 
– Assessorament i acompanyament en operacions de transmissió d’immobles: compravenda d’immobles, donacions, arrendaments, etc. 
– Modificacions, defectes o rectificacions: declaració d’obra nova o antiga, divisions horitzontals, tractes successius. 
– Tràmits notarials i de Registre de la Propietat. 
– Assessorament fiscal: Impost de Transmissions, Impost de Donacions, Impost d’Actes Jurídics Documentats.
– Procediments judicials.
– Mediacions i negociacions.